Osoby pracujące z młodzieżą i promujące dziedzictwo wiejskie

Projekt „Praca z młodzieżą i promocja dziedzictwa wiejskiego” ma na celu sprostanie wyzwaniom związanym z niższym poziomem dochodów, niewielką liczbą miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji dla młodych ludzi oraz niskim poziomem wykorzystania i dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z tego powodu projekt ma na celu wspieranie tworzenia nowego profilu zawodowego: Doradca ds. innowacji w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich poprzez ścieżkę szkoleniową skierowaną bezpośrednio do 27 młodych pracowników na obszarach wiejskich wybranych przez każdego z partnerów (3 na organizację), obejmującą działania z zakresu e-learningu i mobilności (job shadowing w kraju partnerskim oraz 5-dniowy kurs szkoleniowy w Rosario).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *