PLATFORMA

W ramach rezultatów tego projektu, zostanie opracowany modułowy, łatwo przystosowalny materiał dydaktyczny i dydaktyczny, w tym Otwarte Zasoby Edukacyjne, które będą oferowane za pośrednictwem platformy internetowej. Platforma e-learningowa stworzona w ramach licencji Creative Commons będzie wspierać otwartą wymianę opinii, pomysłów, doświadczeń, dyskusji, partnerskiego uczenia się i treści poprzez społeczne, wspólne narzędzia informatyczne, takie jak fora.

Bądź na bieżąco z platformą e-learningową, która będzie działać później w projekcie!