Nr projektu: 2018-3127_602628-EPP-1-2018-1-ES- EPPKA2-CBY-ACPALA

YRP - Pracownicy młodzieżowi i promocja dziedzictwa obszarów wiejskich

Pracownicy młodzieżowi i promocja dziedzictwa obszarów wiejskich

YRP to innowacyjny projekt transnarodowymiędzynarodowy realizowany w ramach programu UE Erasmus +  (Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i wymiana dobrych praktyk – budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży”) i ma na celu aktualizację umiejętności osób pracujących z młodzieżą, w celu promocji dziedzictwa  kulturowego na obszarach wiejskich poprzez realizację działań pozaformalnych i nieformalnych, a także aby zwiększyć wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zgodnie ze strategią „Europa 2020”.

YRP: BUDOWANIE POTENCJAŁU DLA MŁODZIEŻY

YRP to projekt koordynowany przez Cámara de Comercio e Industria para España (CCIS).

Czas Trwania: 3/12/2018-01/06/2020

KIM JESTEŚMY

YRP jest szeroko zakrojoną inicjatywą transnarodową, w której uczestniczy 9 partnerów z krajów UE i spoza UE o różnych specjalizacjach.

CELE

Celem projektu jest aktualizacja umiejętności osób pracujących z młodzieżą w zakresie promowania dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich poprzez realizację działań nieformalnych i pozaformalnych oraz stworzenie nowego profilu zawodowego dla osób pracujących z młodzieżą: "Doradca ds. innowacji w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich", zdolny do wykorzystania narzędzi cyfrowych w celu podniesienia świadomości na temat lokalnego dziedzictwa obszarów wiejskich.

REZULTATY

Zaangażowanie

osób pracujących z młodzieżą z obszarów wiejskich jako bezpośredniej grupy docelowej, zapewniając im niezbędną wiedzę, kompetencje i umiejętności.

Promocja

Pomoc młodym ludziom w reagowaniu na wyzwania obszarów wiejskich poprzez promowanie i wzmacnianie lokalnego wzrostu gospodarczego.

Nr projektu: 2018-3127_602628-EPP-1-2018-1-ES- EPPKA2-CBY-ACPALA

Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Treść niniejszej strony internetowej nie odzwierciedla oficjalnej opinii Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za informacje i poglądy wyrażone na stronie internetowej spoczywa wyłącznie na autorze (autorach).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami